Velkommen til Erhvervsøkonomi - videregående uddannelser

 

Denne 4. udgave af lærebogen ERHVERVSØKONOMI – VIDEREGÅENDE UDDANNELSER er revideret i overensstemmelse med den nyeste fagmodulbeskrivelse fra 2012. ERHVERVSØKONOMI – VIDEREGÅENDE UDDANNELSER giver læseren en grundlæggende beskrivelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. I tilslutning hertil beskrives, hvorledes man kan anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. Bogen indledes med en beskrivelse af virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold samt værdikæder. Herefter gennemgås aktivitetsopti mering, kapacitetsstyring, virksomhedens budgetter, investering og finansiering.

Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i erhvervsøkonomi på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. Desuden kan bogen med fordel anvendes som grundlag for selvstudium.